11. november 2006

Google Maps

Ved hjelp av Google Maps har vi laget et kart der vi har registrert en del lokasjoner relatert til prosjektet. Du finner en lenk til kartet på forsida av hjemmesida eller du kan klikke her.

2. november 2006

ALLE GODE TING ER TRE!


Vi har pakket ferdig to containere med til sammen 528 sykler. For å få redusert lageret, har vi bestilt en tredje container. Dermed sender vi i år tre containere. Det betyr at vi vil passere tre tusen sykler til Cuba på sju år. Vi er veldig fornøyde med resultatet, og lurer på når norske politikere vil være med på laget.