11. november 2006

Google Maps

Ved hjelp av Google Maps har vi laget et kart der vi har registrert en del lokasjoner relatert til prosjektet. Du finner en lenk til kartet på forsida av hjemmesida eller du kan klikke her.

Ingen kommentarer: