9. september 2013

SETESDAL FOLKEHØGSKULE SLÅR TIL:
GOD HJELP TIL PAKKINGA


Den fyrste pakkehelga, 12.-13.oktober, får me god hjelp til å pakke containeren. Då kjem Setesdal Folkehøgskule med 34 elevar for å hjelpe til.

Dersom me klarer å organisere det skikkeleg, bør pakkinga gå radig denne laurdagen. Nøkkelpersonane, Egil, Jan Arild og Øyvin bestemmer kor mange dei vil ha med til å ”mate” containeren med syklar og klede.
Me satsar på at desse ungdomane er flinke med ”skiftenøkkelen”, så me kan få slakta mange syklar som er for dårlige til å sende. Dermed kan me sende mykje brukte delar i år, og det treng me.
Dei som kan tenke seg å pakke klede, blir med borte på skulen.

Dugnadsleiar Olsen skal opp til folkehøgskulen i Valle 21. september for å skape entusiasme for prosjektet.
Og me minnar om at pakke-helgene i haust er 12.-13. oktober og 19.-20. oktober.
Signe vil og prøve å samle folk til pakking av klede i bank-kjellaren sundag 29. september, slik at me har litt forsprang med klede som skal inn i mellom syklane.

Setesdal Folkehøgskule sin logo, på ein hettegensar i Playa Baracoa i forfjor vinter.
12. oktober skal me sjå kva elevane duger til.

1 kommentar:

l4hvj677zi sa...

If your country of residence has its personal gambling authority, taking part in} at casinos that are be} licensed by them would be the safest option for you. Other worldwide licenses that may be} trusted are issued by the Malta Gambling Authority and the Gibraltar Regulatory Authority. Curacao eGaming is getting higher at protecting players whereas licenses from Panama and Costa Rica, for example, are thought-about much less safe. The improve within the variety of on-line video games with probability-based items has lowered the resistance of many adolescents to gambling since 2000. New levels of exposure to illicit gambling 온라인카지노 sites have created an environment the place youngsters, who spend a considerable period of time on the Internet, are simply influenced.