9. september 2013

SETESDAL FOLKEHØGSKULE SLÅR TIL:
GOD HJELP TIL PAKKINGA


Den fyrste pakkehelga, 12.-13.oktober, får me god hjelp til å pakke containeren. Då kjem Setesdal Folkehøgskule med 34 elevar for å hjelpe til.

Dersom me klarer å organisere det skikkeleg, bør pakkinga gå radig denne laurdagen. Nøkkelpersonane, Egil, Jan Arild og Øyvin bestemmer kor mange dei vil ha med til å ”mate” containeren med syklar og klede.
Me satsar på at desse ungdomane er flinke med ”skiftenøkkelen”, så me kan få slakta mange syklar som er for dårlige til å sende. Dermed kan me sende mykje brukte delar i år, og det treng me.
Dei som kan tenke seg å pakke klede, blir med borte på skulen.

Dugnadsleiar Olsen skal opp til folkehøgskulen i Valle 21. september for å skape entusiasme for prosjektet.
Og me minnar om at pakke-helgene i haust er 12.-13. oktober og 19.-20. oktober.
Signe vil og prøve å samle folk til pakking av klede i bank-kjellaren sundag 29. september, slik at me har litt forsprang med klede som skal inn i mellom syklane.

Setesdal Folkehøgskule sin logo, på ein hettegensar i Playa Baracoa i forfjor vinter.
12. oktober skal me sjå kva elevane duger til.

Ingen kommentarer: