11. mars 2007

Heia Valle og leve Fidel

Ikkje undervurder lærarar, i alle fall ikkje dersom dei arbeider på Valle Skule i Setesdal. Saman med elevane sine tok dei mest knekkjen på prosjektleiaren sist haust. Så mykje, både av syklar, leikar, sko og klede samla dei inn, at me måtte sende ein container ekstra. Dei hadde innsamling, kronerulling, "cubasykkelritt", folkefest og elevane laga eiga avis. Og til sist sette dei inn 80 000 kroner på Cuba-kontoen.

Dei sende og to "observatører" med til Cuba. Sigrunn Askeland og Annbjørg Lindland Uppstad fekk oppleve at det ikkje berre var ferie å dele ut 700 syklar på Cuba. Og på skulen i Central fekk dei oppleve elevar som taktfast ropte både "Heia Valle" og "Leve Fidel".


Valle-lærarane Annbjørg og Sigrunn saman med glade mottakarar av syklar, leiketøy.


Leiketøy frå Valle Skule. Så mykje leiketøy hadde ingen ungar på skulen i Central sett før. Og alle fekk velge seg kvar sitt og meire til.

Ingen kommentarer: