10. september 2009

10 år på Cuba !! ”Sykler til Cuba” – 09

”Flying start” for årets sending
I år skal vi sende containere til Cuba for 10. gang, og vi har fått en flying start.

Solidaritetspris
Det første som ga oss en flying start var at prosjektlederen, Jan Olsen, fikk Skolefrontens solidaritetspris på 30 000 kroner. Prisen ble delt ut 13.mai på årsmøtet i Utdanningsforbundet avd. Aust-Agder. Prisen ble delt ut av styrelederen for Skolefrontens fond, Oddvar Hallaråker. Det ble gjort på en høytidelig og ordentlig måte som mottakeren satte stor pris på. Skolefrontens fond samarbeider med Utdanningsforbundets fagblad Utdanning, som sendte sin redaktør Knut Hovland til Cuba for å oppleve sykkelprosjektet i praksis. I mai-utgaven har Hovland en glimrende reportasje. For oss er det også en fordel at den som lager en reportasje om prosjektet vårt, får oppleve at det cubanske samfunnet ikke fungerer akkurat slik som det norske. En avtale er ikke alltid en avtale.

En reportasje i et blad som går ut til 120 000 lærere og førskolelærere, er gull verdt for oss. Når redaktør Hovland stiller spørsmål til Norad om hvorfor ”Sykler til Cuba” ikke får økonomisk støtte, så må Norad gi et skikkelig svar. Det har ikke alltid vi fått…

Jan Olsen, prosjektleder for ”Sykler til Cuba” fikk solidaritetspris fra Skolefrontens fond.

Kjempe-PR
Vi var så vidt gått inn i juni måned, og da var det bladet ”SYKKELGEDE” utgitt av Statens vegvesen som gav oss et kjempeløft. Bladet er rett og slett delikat, med en fantastisk kvalitet på trykkinga. Tre sider med flotte bilder fra Cuba fikk vi, i et blad som distribueres til alle husstander i Buskerud, Vestfold, Telemark Aust- og Vest-Agder. Det har alt ført til mange positive henvendelser, og vi kan bare takke Statens vegvesen for ”PR-skyvet”.

”Sykkelglede”, denne lekre publikasjonen som presenterer ”Sykler til Cuba” over tre sider og sendes til alle husstander i fem fylker.

Slik ser drømme-presentasjonen ut.

3 kommentarer:

MJ sa...

Når drar dere i 2009? Legg ut adressen hvor brukt utstyr kan sendes. MJ 414 533 05

Anonym sa...

Jeg kjenner mannen fra Bygland, men, men....å reise på Cuba må det være veldig trist, har aldri tenkt på noe så grusom og elendig.

Arne sa...

til Anonym ,
har du vært på Cuba? skjønner ikkje at det skal vera trist, grusomt og elendig? Sjøl var eg der no i november - det var faktisk spennande som det nesten alltid er i framande land. Men Cuba er eit U-land som lider under eit dårleg styre. Folk på Cuba har stor nytte av at det kjem nokon frå andre land og ser korleis dei har det og brukar pengar der. Tenk om verden berre gløymer heile Cuba? det ville vera veldig trist for kubanarane.
Det er veldig fint å ta ein sykkelferie der. Det er godt utbygd vegnett med lite biltrafikk og bilistane er hensynsfulle mot syklistar. Klimaet på Cuba er subtropisk, ideèlt for sykling. Prosjektet "Sykler til Cuba" lar deg få låne/leie sykkel (dersom det er noen ledige).
Arne