24. april 2012

TO SYKLAR OM DAGEN TIL CUBA I 2011


2011 blei eit fantastisk år for sykkelprosjektet. Me sende ein ”sommar-container” og to containerar på hausten slik me har gjort dei seiste åra. Dermed klarte me å få sendt heile 791 syklar til Cuba i fjor. Mange av syklane fekk me fylgje heilt fram, og fekk dermed teke mange fine bilete av syklane hjå nye eigarar. Så etter kvart vil mange av dei som sende syklar få tilsendt eit bilete av syklane sine ”under palmene”. Av ymse årsaker klarar me ikkje å få teke bilete av alle syklane, men me gjer så godt me kan.

Det ligg mykje arbeid bak tre fulle containerar med syklar, kvar på 76 kbm. I tillegg til syklane har me med klede og sko som blir stappa mellom syklane. Det er også plass til sportsutstyr (eigen info om fotball-satsinga kjem seinare), data-utstyr, skulemateriell og leiketøy.

ME VIL RETTE EIN STOR TAKK til alle som på ymse vis gjorde 2011-resultatet mogeleg, både med dugnadsinnsats og pengestøtte.
Her ser du eit lite utval bilete av syklar me hadde med i vinter.2 kommentarer:

Petter Riiser sa...

Så kjempefint. Det er jo bare topp. Håpet at det blir sendt flere sykler til Cuba!
Stå på!

Aase sa...

Fantastisk tiltak. Datteren min på 8 er overbegeistret over å se at sykkelen hennes har kommet fram og at en glad, liten jente på Cuba nå poserer stolt med sykkelen på nettsidene deres! Flere sykler følger!

Aase
Lillesand