2. juli 2015

PAKKE-HELGER 2015!
10.-11. oktober og 17.-18.oktober

Før helga fekk me klarsignal for to containerar til Cuba. Så då kan alle dei som kan tenke seg å hjelpe til, setje av så mange dagar dei har tid til.

Når tida nærmar seg, tar eg kontakt med ”nøkkel-personell” for å vite at me har nok folk båe helgene.

Både nye og ”gamle” hjelparar er velkomne. Me treng mange hender.

Tre av ”nøkkel-personellet” inni ein studd container i fjor, f.v. Jan Arild Bjørndal, Egil Haugaa og Øyvin Moltumyr.

Februar 2015, endeleg fekk me opna containerane. Det er like fantastisk kvar gong.

Ingen kommentarer: